Aanvullende dienstverlening

Naast de mogelijkheid om hypotheken aan te vragen via Hypoplus kunt u ook gebruik maken van de volgende dienstverlening;

Overlijdensrisicoverzekeringen

Wilt u in combinatie met de hypotheekaanvraag ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten dan kunnen wij hier ook in bemiddelen. Dit kan bij dezelfde geldverstrekker of bij een andere. Naast de premie is natuurlijk ook acceptatie een belangrijk aspect.

Compliance Ondersteuning

Uw advieskwaliteit is niet alleen van belang om u te onderscheiden van uw branchegenoot, maar is ook belangrijk i.v.m. de wettelijke regelgeving en uw vergunningsplicht.  Hypoplus biedt de mogelijkheid om deze dienst via haar af te nemen. U krijgt daarvoor nieuwsbrieven met handige tips en aanwijzingen, tevens kunt contact opnemen met de WFT helpdesk.  Maar het belangrijkste is wel dat u een jaarlijkse audit krijgt waarbij een aantal dossiers worden gecontroleerd op hun kwaliteit. U krijgt een terugkoppeling met daarin eventuele verbeterpunten.

 Energie besparende voorzieningen

Onder het label www.huis-energie.nl heeft Hypoplus voor u de mogelijkheid om uw klant te gaan adviseren op het gebied van energiebesparende voorzieningen. Sinds 1 Januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij verkoop of verhuur en oplevering van woningen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.huis-energie.nl .

Bankgarantie

Tegenwoordig komt het heel vaak voor dat u voor uw relatie een bankgarantie dient te regelen ivm aankoop van een woning. Een bankgarantie houdt in dat je meestal 10% van de koopsom als garantie op de rekening van de notaris storten. Dit is een soort aanbetaling op de woning voordat de overdracht van de woning plaatsvindt. Sommige relaties kunnen dit met eigen geld regelen, of als er geen eigen geld is, kan dit geregeld worden middels een bankgarantie. Heeft u zelf geen aanstelling, dan kunt u via ons ook een bankgarantie aanvragen bij Nationale Waarborg. Vraag Hypoplus naar de mogelijkheden.

Herstel advies

Het streefcijfer voor hypotheek gebonden beleggingsverzekeringen is om op 1 Juli 2015, 80% van het aantal klanten met een hypotheek gebonden beleggingsverzekering op 1 Januari 2013 te hebben geactiveerd. Heeft  u daar wel voldoende capaciteit voor? Indien u uw klanten bezocht wil hebben kunnen wij u daarbij ondersteunen. Wij brengen u in contact met een bedrijf dat tegen een vooraf vastgesteld tarief de door u geselecteerde klanten bezoekt. Daarbij wordt de bestaande polis(sen) geanalyseerd en waar nodig wordt er een andere polis geadviseerd.

Schade volmachtbedrijf

Naast hypotheken heeft u ook de mogelijkheid om uw schadeverzekeringen onder te brengen bij een volmachtbedrijf. Vraag bij Hypoplus naar de mogelijkheden.