ASR WelThuis heeft een nieuw exemplaar acceptatierichtlijnen

Beste relatie,

ASR WelThuis heeft eind juni aangegeven een aantal wijzigingen binnen hun acceptatiebeleid te gaan doorvoeren. De belangrijkste wijzigingen/toevoegingen in de richtlijnen zijn:

– Energiebesparende maatregelen kunnen vanaf nu ook bij ASR WelThuis worden meegefinancierd. Alleen daadwerkelijk geïnvesteerde maatregelen kunnen extra worden geleend boven de 103% MW. ASR WelThuis wijkt hierin dus af van NHG.

– Gewijzigde behandeling van studieschulden (=DUO leningen). Voor studies met een ingangsdatum vanaf 1 september 2015 geldt dat er 0,45% van de oorspronkelijke schuld wordt meegenomen in de maximale hypotheekberekening. Er is tevens besloten conform NHG in alle gevallen uit te gaan van de oorspronkelijke schuld.

– Voor zelfstandigen die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt geldt dat ASR WelThuis altijd pensioenbescheiden op vraagt om ook de betaalbaarheid na pensioendatum te kunnen toetsen. Dit is geen wijziging van het beleid maar voor de duidelijkheid toegevoegd aan de richtlijnen.

Naast de wijzigingen in de ASR WelThuis richtlijnen hebben er per 1 juli 2015 ook twee algemene wijzigingen plaatsgevonden:
– Verlaging van de kostengrens NHG van € 265.000 naar € 245.000
– Uitbreiding aantal kolommen binnen de financieringslasttabellen van 5 naar 12.

Uiteraard kunt u de gehele acceptatierichtlijnen terugvinden op onze site onder het kopje geldverstrekkers.