Attens verhoogt haar hypotheekrentes per 2 maart 2017

Beste relatie,

Met ingang van 2 maart 2017 verhoogt Attens haar hypotheek tarieven.

De verhoging is van toepassing op de rentevast periodes van 10 t/m 30 jaar vast.
De verhoging is van toepassing in verschillende risicoklassen.

Aanvragen tegen het oude tarief ontvangen wij graag uiterlijk 1 maart 2017 voor 15.00.

Kijk voor een overzicht op onze website.