Attens verlaagt en verhoogd haar hypotheekrentes per 9 november 2016

Beste relatie,

Met ingang van 9 november 2016 verlaagt en verhoogd Attens haar hypotheek tarieven.

De verlaging is van toepassing op het 1 en 3 jaars tarief in alle risicoklassen.

De verhoging is van toepassing op de rentetarieven 7 tot en met 30 jaar vast.

Voor tarieven die omhoog gaan () geldt dat aanvragen tegen het oude tarief kunnen worden ingediend tot uiterlijk dinsdag 15.00.

Kijk voor een overzicht op onze website.