Hypotrust wijzigt de rentetarieven per 7 december 2015 voor de Elan Hypotheek

Hypotrust wijzigt de hypotheektarieven per 7 december 2015 voor de Elan Hypotheek.

Voor de Elan Hypotheek geldt een verlaging en verhoging in de verschillende risicoklasse.

Voor een volledig overzicht kijkt u op onze tarieven.