LET OP! Overzicht uiterste aanleverdata compleet dossier ivm overgangsregeling MCD

Beste relatie,

Zoals bekend is er een overgangsregeling in het kader van de MCD van toepassing.
Door onduidelijkheid in de MCD is het namelijk zo dat op hypotheken die in 2016 zijn aangevraagd én in 2017 het bindend hypotheekaanbod ontvangen, de toetsingscriteria van 2017 van toepassing zijn.
Om te voorkomen dat consumenten hierdoor in de problemen komen, is er een overgangsregeling in het leven geroepen. Deze overgangsregeling houdt in dat voor hypotheekaanvragen die in 2016 zijn ingediend en waarvoor de kredietwaardigheidstoets ten behoeve van het bindend hypotheekaanbod uiterlijk 31 januari 2017 plaats zal vinden, de toetsingsnormen van 2016 mogen worden gehanteerd.

Hieronder volgt een belangrijk overzicht van de uiterste aanleverdata per maatschappij voor dossiers die nog onder de overgangsregeling vallen. Deze uiterste aanleverdata is ervoor om te zorgen dat een maatschappij een bindend aanbod voor 1 februari kan uitbrengen.

Houdt u er rekening mee dat sommige maatschappijen zelfs de regel hebben dat de stukken al aan de norm van 2017 moet voldoen, dus niet ouder mogen zijn dan 3 maanden (bijv. werkgeversverklaring en salarisstrook). Ook al valt het dossier nog onder de normen 2016, waarbij de stukken niet ouder mochten zijn dan 6 maanden.

Maatschappij:                                            Uiterste aanleverdata:
Hypotrust                                                   11 januari 2017
IQWOON                                                    11 januari 2017
bijBouwe                                                    15 januari 2017
Aegon                                                        18 januari 2017
ASR WelThuis                                           20 januari 2017
Attens                                                        20 januari 2017
Delta Lloyd                                                20 januari 2017
Lloyds Bank                                              20 januari 2017
Nationale Nederlanden                           20 januari 2017
NIBC                                                          20 januari 2017
Syntrus Achmea                                       20 januari 2017
Woonfonds Hypotheken                         20 januari 2017

Wij verzoeken u dan ook rekening te houden met bovengenoemde data’s en waar nodig nog de stukken te verzamelen.

Heeft u vragen over bovengenoemde informatie dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.