LLOYDS Bank: Tijdelijke staking acceptatie aflossingsvrije hypotheken

Beste relatie,

Hierbij informeren wij u dat Lloyds Bank vanaf 1 mei a.s. tijdelijk geen aflossingsvrije hypotheken zal verstrekken.
De verkoop van niet-aflossingsvrije hypotheken gaat onverminderd door. Graag lichten wij dit besluit toe.

In Nederland groeit Lloyds Bank hard. Als onderdeel van een van de grootste retailbanken in Europa is de funding van deze groei geen probleem. Maar als bank heeft Lloyds Bank wel een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat de groei evenwichtig over alle hypotheekvormen plaatsvindt.
In de afgelopen periode heeft Lloyds Bank moeten constateren dat het aandeel van aflossingsvrije hypotheken een te groot deel van hun portefeuille gaat uitmaken. Aflossingsvrije hypotheken zijn risicovoller dan de hypotheekvormen waarin wel maandelijks een aflossing plaatsvindt. Om dit evenwicht te herstellen, zal Lloyds Bank daarom voorlopig na 1 mei a.s. geen nieuwe aflossingsvrije hypotheken accepteren. Uiteraard zal Lloyds Bank voor deze datum uitgebrachte offertes gewoon honoreren.

Zoals aangegeven gaat het hier om een tijdelijke maatregel met het doel te zorgen dat de opbouw van de hypotheekportefeuille evenwichtig plaatsvindt. Zodra Lloyds Bank weer aflossingsvrije hypotheken accepteerd zullen wij u hierover uiteraard direct informeren.