LLOYDS Bank verlaagt en verhoogt de rentetarieven per 16 januari 2017

Beste relatie,

Lloyds Bank verlaagt en verhoogt de rentes per 16 januari 2017 voor verschillende rentevast perioden.

De verhoging en verlaging is van toepassing op verschillende tarieven.

Aanvragen voor het oude tarief dienen uiterlijk 13 januari 2017 voor 15.00 bij ons binnen te zijn.
Kijk op ons tarief voor een volledig overzicht van alle gewijzigde rentes.