Lloyds Bank wijzigt per 1 mei 2015 haar rentestructuur

Beste relatie,

Vanaf 1 mei 2015 wijzigt Lloyds Bank haar rentestructuur. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen annuïtaire en lineaire leningdelen enerzijds en overige leningdelen (aflosvrij, spaar en leven) anderzijds.

Ook gaat Lloyds Bank haar rentevastperiode uitbreiden.  De 15, 20 en 30 jaar vast zijn aan het tarief bijgevoegd.

De aanpassing van de rentestructuur gaat gepaard met een verdere aanscherping van de rentetarieven waardoor Lloyds Bank nu in een groot aantal marktsegmenten een bijzonder aantrekkelijk hypotheekaanbod heeft:
• met name de rente tarieven voor de annuïtaire en lineaire leningdelen behoren op dit moment tot de scherpste in de markt (zowel met als zonder NHG);
• hypotheken kunnen vanzelfsprekend uit meerdere leningdelen bestaan, waarbij elk leningdeel z’n eigen rentetarief kent;
• Lloyds Bank verstrekt nieuwe hypotheken onder NHG condities of tot en met 90% van de marktwaarde.

Voor bestaande klanten (Lloyds Bank en Bank of Scotland) geldt het volgende:
• de wijzigingen gelden zowel voor de Lloyds Bank Hypotheek als voor hypotheken die onder het Bank of Scotland label zijn verstrekt;
• onze annuïteitenactie eindigt op 30 april 2015. Voor klanten die gebruikmaken van de annuïteitenactie en die na 30 april nog moeten passeren, geldt dat de actiekorting verwerkt is in de nieuwe tarieven;
• klanten krijgen bij vernieuwing van hun rentecontract of aanpassing van hun hypotheekcontract de tarieven aangeboden conform de actuele tarieflijst;
• Bank of Scotland hypotheken zijn gebaseerd op executiewaarde.

Meer informatie kunt u terug vinden onder het kopje geldverstrekker Lloyds Bank. Voor de rentetarieven kunt u terecht op ons rente overzicht.