Nationale-Nederlanden heeft de hypotheekrente varianten gewijzigd per 1 december 2015

Vanaf heden  worden wijzigingen doorgevoerd in de hypotheekrente varianten van Nationale-Nederlanden. De wijzigingen hebben betrekking op de Basisvariant, de Dalrente, de Instaprente en de Rentebedenktijd.

Basisvariant
De Basisvariant vervalt per heden. In plaats daarvan komt het ‘Nationale-Nederlanden hypotheekrentetarief’. Dit houdt in dat voor alle hypotheekaanvragen onderstaande geldt:

  • De geoffreerde rente is en blijft de rente voor de eerste rentevastperiode. Ook als de actuele rente voor dezelfde offerte op de passeerdatum van de hypotheek hoger of lager is (de dalrente-optie vervalt).
  • Als de hypotheekakte niet passeert binnen de termijn die in de getekende offerte is afgesproken,zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten zijn 1% van het aangevraagde hypotheekbedrag.
  • Het tarief voor de Annuïteiten Hypotheek en de Lineaire Hypotheek is 0,20% lager dan het tarief voor de Aflossingsvrije Hypotheek en de BankSpaar Plus Hypotheek.

Instaprente en Rentebedenktijd
Instaprente en Rentebedenktijd zullen vanwege de geringe vraag, vanaf de wijzigingsdatum niet meer tot het assortiment behoren.

Geldigheid
Offertes met dalrente die voor de wijzigingsdatum zijn uitgebracht, blijven van kracht.

Aangepast beleid rondom het incasseren van annuleringskosten
Als een klant besluit om niet binnen de afgesproken termijn een hypotheek te sluiten nadat hij een hypotheekofferte heeft geaccepteerd, kan Nationale-Nederlanden annuleringskosten in rekening brengen. Of de klant de annuleringskosten dan is verschuldigd, kan als volgt worden bepaald:

  • Als de klant de hypotheek bij Nationale-Nederlanden kan sluiten maar dat niet wil, dan incasseren wij annuleringskosten;
  • Als de klant de hypotheek bij Nationale-Nederlanden wil sluiten maar dat niet kan, dan incasseren wij geen

De klant is dus geen annuleringskosten verschuldigd als Nationale-Nederlanden besluit om een geaccepteerde offerte niet te laten sluiten, bijvoorbeeld als de werkgeversverklaring niet het inkomen aantoont waarop Nationale-Nederlanden zich heeft gebaseerd bij de goedkeuring van de aanvraag.

Als de klant besluit om een geaccepteerde offerte niet te sluiten, dan is hij mogelijk annuleringskosten verschuldigd. Dit hangt af van het antwoord op de vraag of de klant duidelijk kan aantonen waarom hij niet kan voldoen aan de Nationale-Nederlanden gestelde voorbehouden.

Onze rentetarieven zijn al aangepast naar aanleiding van bovenstaande informatie.