NIBC wijzigt de lijst voor aan te leveren stukken!

Vanaf vandaag heeft NIBC zijn stukkenlijst aangepast. Er zijn een 10 tal documenten die niet meer aangeleverd hoeven te worden, waardoor de acceptatie ook sneller zal verlopen.

Zo hoeft er op een kopie ID geen firmastempel en handtekening meer te staan. Ook de salarisbijschrijving is in de meeste gevallen niet meer nodig. Ook het beleid voor het aantonen van eigen middelen zal worden verbeterd. Hier volgt nog bericht over.

Een overzicht van de oude en de nieuwe situatie vindt u op de pagina van NIBC.