Nieuw: NHG en ZZP’er vanaf 1 jaar!

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) maakt het vanaf 1 december 2016 mogelijk voor ZZP’ers om al na twaalf maanden zelfstandigheid een hypotheek met NHG af te sluiten. Voorheen moest deze groep ten minste drie jaar actief zijn als zelfstandige. Inmiddels zijn er een aantal partijen die aan deze pilot meedoen.

Aanvragen voor de zelfstandigen pilot kunnen bij ons vanaf 1 december aangevraagd worden bij:

  • Delta Lloyd
  • Aegon Hypotheken
  • Woonfonds (vanaf 1 januari 2017)

Let op! Het moet uiteraard wel gaan om een aanvraag met NHG.

Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag er maximaal 1 jaar geen inkomen zijn geweest. Het gemiddelde wordt ook in dit geval nog steeds over drie jaar berekend. Is er het laatste jaar minder verdient dan het gemiddelde dan geldt het laatste jaar. Ook wordt er gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde inkomen.

Bron: NHG