Nieuwsbericht NN Hypotheken: verruiming acceptatiecriteria !

Beste relatie,

 Nationale-Nederlanden heeft vanaf vandaag een aantal acceptatiecriteria verruimd en dienstverlening verbeterd. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

  1. Verruiming voorwaarden overbruggingskrediet
  2. Geldigheid offerte nieuwbouw naar 12 maanden
  3. Toetsen Persoonlijke Lening op werkelijke maandlasten mogelijk
  4. Bedrijfsstempel op werkgeversverklaring niet meer nodig
  1. Verruiming voorwaarden overbruggingskrediet

Nationale-Nederlanden heeft de voorwaarden voor een overbruggingskrediet verruimd. Als de huidige woning van de klant nog niet (onvoorwaardelijk) is verkocht, stellen wij de maximale hoogte van een overbruggingskrediet op 100% MW -/- voorbelasting (dit was 90%)

  1. Geldigheid offerte nieuwbouw naar 12 maanden

Een hypotheekofferte van Nationale-Nederlanden voor een nieuwbouwwoning is standaard 6 maanden geldig. Deze offerte kan met maximaal 6 maanden verlengd worden (dit was 3 maanden). De bereidstellingsprovisie voor de verlengingsperiode blijft gehandhaafd op 0,2% per maand.

  1. Toetsen Persoonlijke Lening op werkelijke maandlasten mogelijk

Nationale-Nederlanden toetst de betalingsverplichting van kredieten standaard op 2% van de kredietlimiet. Vanaf vandaag mag er rekening gehouden worden met de werkelijke betalingsverplichting wanneer een klant met een Aflopend Krediet kan aantonen dat zijn betalingsverplichting lager ligt dan deze 2%. Dit ligt in lijn met het NHG-beleid.

Bij een Doorlopend Krediet is toetsen op werkelijke lasten niet mogelijk en blijft de toetsingsnorm 2%.

  1. Bedrijfsstempel op werkgeversverklaring niet meer nodig

Bij een hypotheekaanvraag is de werkgeversverklaring één van de voorbehouden die een klant moet aanleveren. Vanaf vandaag accepteert Nationale-Nederlanden de werkgeversverklaring zonder bedrijfsstempel. Dit geldt ook voor hypotheekaanvragen met NHG.

 

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Hypoplus

 

Abe Lenstra boulevard 52-10, 8448 JB Heerenveen

0513-744 135