Overgangsregeling MCD 2016/2017 en Lloyds Bank wijzigt datum offerteaanvragen

Lloyds Bank wijzigt datum offerteaanvragen 2016

Om het tijdig uitbrengen van het bindend hypotheekaanbod voor alle lopende hypotheekaanvragen te kunnen faciliteren, heeft Lloyds Bank besloten tussen 20 december en 31 december geen nieuwe hypotheekaanvragen in behandeling te nemen. Deze maatregel stelt Lloyds Bank in staat de lopende hypotheekaanvragen tijdig af te handelen en klanten uiterlijk 31 januari een bindend hypotheekaanbod te kunnen doen.

Overgangsregeling MCD 2016/2017

Door de wijzigingen in het hypotheekproces als gevolg van de Mortgage Credit Directive (indicatieve en bindende offerte) is niet langer het moment van de voorlopige offerte bepalend voor de toetsingscriteria, maar het moment waarop het bindend hypotheekaanbod wordt uitgebracht. Het gevolg hiervan is dat de op hypotheken die in 2016 zijn aangevraagd én in 2017 het bindend hypotheekaanbod ontvangen, de toetsingscriteria van 2017 van toepassing zijn.

Om te voorkomen dat consumenten hierdoor in de problemen komen, is een overgangsregeling vastgesteld. Aanvragers die na 1 januari 2017 een bindend hypotheekaanbod krijgen, maar voor 31 december 2016 een offerte hebben gevraagd kunnen door de hypotheekaanbieder getoetst worden met de leennormen uit 2016. De overgangstermijn geldt tot 1 februari 2017. De complete dossiers dienen voor 20 januari te zijn ontvangen door de geldverstrekker.

LET OP !!

Op alle lopende hypotheekaanvragen in 2016 is deze maatregel van toepassing. Op alle aanvragen vanaf 1 januari 2017 zijn vanzelfsprekend de toetsingsnormen 2017 van toepassing.

Geldverstrekker Normen en voorwaarden 2016 Get BKA retour
Aegon 23 december 15.00 19 december 15.00
ASR 28 december 15.00 19 december 15.00
Attens 23 december 15.00 19 december 15.00
bijBouwe 30 december 15.00 22 december 15.00
Delta Lloyd 23 december 15.00 22 december 15.00
Hypotrust 23 december 15.00 19 december 15.00
IQWOON 26 december 15.00 19 december 15.00
Lloyds Bank 19 december 15.00 23 december 15.00
Nationale Nederland 30 december 15.00 22 december 15.00
NIBC 23 december 15.00 19 december 15.00
Syntrus 23 december 15.00 19 december 15.00
Tellius n.v.t. n.v.t.
Woonfonds 23 december 15.00 15 december 15.00