Syntrus Achmea Hypotheken verhoogt de rentetarieven per 18 juli 2017

Beste relatie,

Syntrus Achmea hypotheken verhoogt haar rentetarieven per 18 juli 2017.

De verhoging is van toepassing op:

15, 17 en 20 jaar vast in risicoklasse 61-80% MW, 81-90% MW en meer dan 90% MW.

Aanvragen voor de verhoging zien wij graag uiterlijk maandag 17 juli voor 15.00 tegemoet.

Kijk op voor een volledig overzicht op onze rentetarieven.