Syntrus Achmea Hypotheken verhoogt de rentetarieven per 27 februari 2017

Beste relatie,

Syntrus Achmea hypotheken verhoogt haar rentetarieven per 27 februari 2017.

De verhoging is van toepassing op:

20 jaar vast voor alle tarieven + 0,10%.

Aanvragen voor de verhoging zien wij graag uiterlijk 24 februari 2017 voor 15.00 tegemoet.

Kijk op voor een volledig overzicht op onze rentetarieven.