Syntrus Achmea Hypotheken verhoogt de rentetarieven per 8 februari 2018

Beste relatie,

Syntrus Achmea hypotheken verhoogt haar rentetarieven per 8 februari 2018.

De verhoging is van toepassing op:

20 en 30 jaar vast tarief NHG, tot 60% MW en tot 80% MW

Aanvragen voor de verhoging zien wij graag uiterlijk woensdag 8 februari 2018 voor 15.00 tegemoet.

Kijk op voor een volledig overzicht op onze rentetarieven.