Syntrus Achmea verlaagt de rentes per 18 februari 2015

Beste relatie,

Syntrus Achmea verlaagt de rentes per vandaag.

12 jaar vast t/m 30 jaar vast -/- 0,05%

Voor een volledig overzicht kijkt u op onze rentetarieven.