Syntrus Achmea verlaagt haar hypotheektarieven per 6 maart 2015

Beste relatie,

Syntrus Achmea verlaagt haar hypotheekrentes vandaag.

1 jaar vast t/m 10 jaar vast -/- 0,15%

12 jaar vast t/m 30 jaar vast -/-0,10%

Voor een volledig overzicht kijkt u op onze rentetarieven.