Tellius stopt per 1 november 2016 tijdelijk met het verstrekken van hypotheken.

Beste relatie,

Tellius stopt met ingang van 1 november 2016 voorlopig met het verstrekken van hypotheken aan nieuwe klanten, omdat de beleggingsdoelstellingen van Tellius Hypotheken zijn gerealiseerd.
De bestaande hypotheken lopen gewoon door volgens de afspraken die Tellius met de klant heeft gemaakt.
Verhuizen, verhogen en verlengen van bestaande hypotheken blijft vanzelfsprekend wel mogelijk.

Ook in de toekomst zal Tellius zorgvuldig blijven omgaan met de belangen van hun klanten.
Ze blijven ook bij renteherziening redelijke tarieven aanbieden.
Alle klanten zullen hierover geïnformeerd worden in een brief.
U vindt deze brief op www.tellius.nl/adviseur.

Heeft u nog aanvragen lopen? Deze gaan gewoon door.
De klanten van wie de hypotheek nog niet is gepasseerd, gaan wij niet rechtstreeks benaderen. Wel vind Tellius het belangrijk dat ook deze klanten geïnformeerd worden. Tellius vraagt u dan ook als adviseur om uw klant ook zelf te informeren.

Aanvragen van Tellius kunt u dan ook nog tot uiterlijk 31 oktober 2016 bij ons indienen.
Tevens blijft het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in een reeds uitgebracht renteaanbod.