Verbetering acceptatiebeleid Delta Lloyd

Delta Lloyd ontvangt regelmatig feedback van financieel adviseurs op ons acceptatiebeleid. Deze feedback heeft ze in staat gesteld om een aantal verbeteringen door te voeren in hun acceptatieregels. Hieronder leest u wat deze verbeteringen zijn.

Verbeteringen op acceptatiebeleid:

  • Op werkgeversverklaringen hoeft geen paraaf en stempel meer te staan om te verklaren dat u het origineel hebt gezien. Dit geldt per direct en voor de lopende hypotheekaanvragen.
  • Heeft een klant voor (een deel van) de hypotheeklening geen recht op hypotheekrenteaftrek? Dan toets Delta Lloyd deze lening met de financieringslastpercentages van het NIBUD voor leningen zonder recht op hypotheekrenteaftrek. Het voordeel hiervan is dat u nu zelf met uw eigen software kunt berekenen wat de maximale leensom van dit soort leningen is.
  • De regels voor het aantonen van eigen middelen zijn vereenvoudigd. Voorheen stuurde de klant Delta Lloyd twee bankafschriften toe met een tussenliggende periode van minimaal zes maanden. Vanaf nu hoeft nog maar één bankafschrift aangeleverd te worden. Dit bankafschrift mag niet ouder zijn dan twee maanden.

Toelichting op enkele acceptatieregels aangezien daar regelmatig vragen over gesteld worden.

Overbruggingsrente:
Iedere maand stelt Delta Lloyd de overbruggingsrente opnieuw vast. Bij een aanvraag voor een overbruggingslening krijgt de klant een offerte met de overbruggingsrente van de maand waarin de offerte is uitgebracht. Het verschilt per product of de offerterente gelijk is aan de passeerrente of dat de klant de laagste van beide rentes betaalt. In de offerte en in de leningvoorwaarden leest u welke methode van toepassing is.

Nationaliteit aanvragers:

• Alle aanvragers moeten Nederlands ingezetene zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben. Dit mag ook de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of de nationaliteit van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein zijn.
• Bij andere nationaliteiten moeten de aanvragers ook een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben.
• Delta Lloyd accepteert in geen enkel geval een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.
• Soms is ook een tewerkstellingsvergunning vereist. Op dit moment geldt dat voor Kroatië.
• Alle aanvragers moeten een BSN-nummer (burgerservicenummer) en een tegenrekening bij een in Nederland gevestigde bank hebben.
Overige informatie kunt u uiteraard terug vinden in de acceptatiegids van Delta Lloyd op onze site.