Wijziging acceptatiekader Hypotrust

Beste relatie,

Sinds 1 oktober 2015 zijn er bij Hypotrust twee wijzigingen in het acceptatiekader doorgevoerd. Het gaat hierbij om de Wajong en consumptief krediet.

Wajong (geldt voor alle Hypotrust producten)
Het inkomen uit een Wajong-uitkering kan sinds 1 oktober 2015 niet meer als ‘vast en bestendig inkomen‘ worden beschouwd. Per 1 oktober wordt dit daarom niet meer meegenomen als inkomen voor het berekenen van de toegestane maandlast. Dit geldt voor zowel hypotheken met NHG als zonder NHG.

Consumptief krediet (Woon Bewust Hypotheek)
Het is voor de Woon Bewust Hypotheek alleen toegestaan een consumptief deel mee te financieren als het doel van de hypotheek in lijn is met NHG (ook voor de niet-NHG hypotheken).

Deze wijzigingen zijn toegevoegd in een uitgebreide toelichting onder het kopje geldverstrekker Hypotrust. Vanaf 1 januari 2016 zullen de wijzigingen opgenomen worden in de Handleiding Financieel Adviseur.