Woonfonds Hypotheken verlaagt de rentetarieven per 4 mei 2015

Beste relatie,

Woonfonds hypotheken verlaagt haar rentetarieven per 4 mei 2015.

Voor alle rentevastperioden en risicoklassen geldt een verlaging van 0,2%.

Kijk op voor een volledig overzicht op onze rentetarieven Woonfonds Hypotheken.