Woonfonds Hypotheken verlaagt de rentetarieven per 13 juni 2016

Beste relatie,

Met ingang van 13 juni 2016 verlaagt Woonfonds haar rente als volgt:

De verlaging is van toepassing op de verschillende risicoklassen.

Het 20 en 30 jaars tarief bij de “overige aflosvormen” wordt voorlopig niet meer aangeboden.
Voor het annuïtair en lineair tarief blijft de 20 en 30 jaars tarief alleen bestaan in combinatie met NHG.

Kijk op voor een compleet overzicht op onze rentetarieven.