Woonfonds Hypotheken verlaagt de rentetarieven per 18 januari 2017

Beste relatie,

Met ingang van 18 januari 2017 verlaagt Woonfonds haar rentetarieven.

De verlaging is van toepassing op:
10 jaar vast, verlaging NHG – 0,25% en – 0,15% voor de overige risicoklassen.

Kijk op voor een compleet overzicht op onze rentetarieven.