Woonfonds Hypotheken verhoogt de rentetarieven per 27 juni 2016

Beste relatie,

Met ingang van 27 juni 2016 verhoogt Woonfonds haar rente als volgt:

De verhoging is van toepassing op de verschillende risicoklassen voor de 10 en de 20 jaarsrente.

Het 20 en 30 jaars tarief bij de “overige aflosvormen” wordt voorlopig niet meer aangeboden.
Voor het annuïtair en lineair tarief blijft de 20 en 30 jaars tarief alleen bestaan in combinatie met NHG.

Kijk op voor een compleet overzicht op onze rentetarieven.