Woonfonds Hypotheken wijzigt de rentetarieven per 2 november 2015

Beste relatie,

Met ingang van 2 november 2015 wijzigt Woonfonds haar rente als volgt:

Het tarief > 100% marktwaarde (annuïtair & lineair) wordt verlaagd met -/-0,30% voor alle rentevast periodes.

Kijk op voor een volledig overzicht op onze rentetarieven.