Aegon wijzigt financiële verslaggeving

Aegon gebruikt sinds begin dit jaar nieuwe grondslagen voor zijn financiële verslaggeving over zogenoemde geactiveerde acquisitiekosten en reserves voor langlevenrisico’s. Dat maakte de verzekeraar woensdag bekend. De stap heeft effecten op zowel het eigen vermogen als het onderliggend resultaat.

Aegon wijzigt financiële verslaggeving Door de aanpassingen zullen de financiële resultaten van Aegon naar eigen zeggen consistenter, beter vergelijkbaar en transparanter worden.

Door de invoering met terugwerkende kracht van deze twee veranderingen zal het eigen vermogen naar verwachting met 2,2 miljard tot 2,5 miljard euro afnemen per 1 januari 2014. Het onderliggend resultaat voor belastingen zal naar schatting met ongeveer 80 miljoen euro toenemen in 2014.

Eeuwigdurende obligatie

De veranderingen in de verslaggeving voor geactiveerde acquisitiekosten zijn in lijn met de huidige voorstellen voor toekomstige financiële verslaggeving bij verzekeraars onder IFRS. De invoering van de nieuwe uitgangspunten leidt naar verwachting tot een daling van het eigen vermogen met 1,4 miljard tot 1,6 miljard euro. Aegon schat dat de wijzigingen in 2014 tot een ongeveer 50 miljoen euro lager onderliggend resultaat voor belastingen leiden.

Daarnaast bepaalt Aegon met ingang van 1 januari 2014 zijn langlevenreserves in Nederland aan de hand van sterftetafels gebaseerd op de verwachte sterfte in de toekomst. Deze veranderingen leiden naar verwachting tot een afname van het eigen vermogen van 800 miljoen tot 900 miljoen euro. Het onderliggend resultaat voor belastingen neemt in 2014 naar verwachting toe met 130 miljoen euro.

De verhouding tussen bruto vreemd vermogen en eigen vermogen bij Aegon bedroeg op 30 september vorig jaar 30,1 procent. Als destijds al de nieuwe regels waren ingevoerd, zou dit getal met 2,8 tot 3,3 procentpunt stijgen. Aegon houdt vast aan een bandbreedte van 26 procent tot 30 procent voor de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Om daar aan te voldoen wordt een eeuwigdurende obligatie van 550 miljoen dollar afgelost.