Hypotrust en MCD per 16 april 2016

Hypotrust heeft aangekondigd vanaf 16 april de nieuwe richtlijnen door te voeren. Er zal vanaf die datum dus het nodige voor u veranderen. We zetten de zaken voor u op een rij:

Vanaf 16 april:

 • U vraagt uw offerte op de vertrouwde wijze via HDN bij ons aan.
 • U ontvangt voortaan 3 documenten:
 • een Garantieverklaring (hierin krijgt uw klant al de zekerheid over de maximale hoogte van de rente en de looptijd van de lening. Daarnaast worden de documenten vermeld die nodig zijn voor de acceptatie van de aanvraag).
 • het ESIS (European Standard Information Sheet). Het ESIS is het vervangende document van het EGI. Hierin worden voor de klant de belangrijkste kenmerken van de aangevraagde lening samengevat.
 • een voorbeeldofferte (met de voorbeeldofferte zorgt Hypotrust er voor dat uw klant alvast alle aanvullende zaken kan bestuderen die later in de offerte vermeld staan).
 • Na ondertekening van de Garantieverklaring verzamelt en stuurt u alle documenten in.
 • Na positieve beoordeling ontvangt u de offerte, ook wel het Bindend Krediet Aanbod (BKA). De rente op de offerte is conform de afgegeven rente in de Garantieverklaring. De offerte is bindend voor Hypotrust, maar niet voor uw klant.
 • Na ondertekening van de offerte en bijlagen binnen de geldigheidstermijn wordt het dossier ‘finaal akkoord’ gegeven en stuurt Hypotrust de stukken naar de notaris.

Garantieverklaring:
Uw klant heeft, afhankelijk van het product, minimaal 2 tot 3 weken de tijd om het aanbod te accepteren. Deze Garantieverklaring heeft, eveneens afhankelijk van het gekozen product, een maximale geldigheid van 4 maanden.

Bindend Krediet aanbod (offerte):
De offerte heeft een (wettelijke) bedenktijd van 2 weken.
De offerte moet ondertekend retour gezonden worden, binnen de geldigheidstermijn van het hypotheekproduct.

Voor aanvragen die in de pijplijn zitten geldt het volgende:

 • Voor aanvragen die voor 16 april gedaan zijn en waar geen ‘finaal akkoord’ voor is afgegeven zal nog alsnog een BKA uitgebracht worden. Pas daarna zal de hypotheekakte verstuurd worden. Dit is dus een extra handeling die bij spoeddossiers een kleine vertraging oplevert. Hierin mag Hypotrust helaas niet afwijken.
 • Voor aanvragen waarvoor voor 16 april al ‘finaal akkoord’ is afgegeven, verandert er niets. De notaris kan de passeerdatum nog steeds doorgeven. 
 • Aanvragen waarvoor nog geen offerte is uitgebracht volgen het nieuwe proces. Deze ontvangen eerst een Garantieverklaring.

Met het invoeren van de MCD wijzigen naast het aanvraagproces nog een aantal zaken. Het JKP en de vergoeding van bijvoorbeeld vervroegde aflossing worden op een andere manier berekend dan voorheen. Meer informatie hierover treft u aan in de offerte. De offerte (BKA) is twee weken geldig. Indien de resterende geldigheid minder is dan twee weken wordt de geldigheidsdatum van de offerte aangepast. Hypotrust heeft NHG om een uitspraak gevraagd inzake de aanpassingen van de MCD. NHG heeft hierin nog geen officieel standpunt opgenomen hoe zij om zal gaan met de overgangstermijn. Als toets moment van de hypotheekstukken wordt vooralsnog het BKA-moment aangehouden.