Syntrus Achmea Hypotheken heeft per 18 februari 2016 een extra risicocategorie.

Beste relatie,

Syntrus Achmea Hypotheken heeft vanaf 18 februari 2016 een extra risicocategorie: 81% tot en met 90% marktwaarde!

Niet alleen nieuwe maar ook de bestaande klanten van Syntrus Achmea hebben hier voordeel van.

  • Is er al een offerte uitgebracht voor de klant? Valt hij/zij in de nieuwe risicocategorie? Dan krijgt de klant automatisch het nieuwe tarief.
  • Ook voor bestaande klanten die in de nieuwe risicocategorie vallen, verlaagt Syntrus Achmea de rente automatisch met 0,2%!

Dit gaat in per 1 maart 2016. Begin maart krijgen zij van ons een brief.

Rentebedenktijd:
Bij de Comforthypotheek is bij iedere rentevaste periode gedurende het laatste jaar sprake van rentebedenktijd.
De Basishypotheek kent geen rentebedenktijd.

Kijk op voor een volledig overzicht op onze rentetarieven.