Syntrus Achmea Hypotheken verhoogt de rentetarieven per 22 november 2016

Beste relatie,

Syntrus Achmea hypotheken verhoogt haar rentetarieven per 22 november 2016.

De verhoging is van toepassing op:

10 en 30 jaar vast + 0,10%
12 tot en met 20 jaar vast + 0,20%

Aanvragen voor het oude tarief ontvangen wij graag uiterlijk 21 november 2016 voor 15.00.

Kijk op voor een volledig overzicht op onze rentetarieven.